Missie en visie

Onze missie
Wij zijn de school met PIT!
PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Wij nemen onze missie serieus; daarom hebben wij deze in ons logo gesymboliseerd. De figuurtjes staan symbool voor onze leerlingen (‘Hobbits’) en de poort is de toegang tot de kern van onze taak: onderwijs geven. 

Onze visie
We kiezen bewust voor gecombineerde kleutergroepen en werken indien mogelijk met jaargroepen vanaf groep 3.

Onze visie wordt met de vijf kantelen van ons logo gevisualiseerd:

  • Kanteel 1: veilige en gezonde leeromgeving
  • Kanteel 2: lerend ontwikkelen
  • Kanteel 3: specifieke ondersteuning
  • Kanteel 4: ouders/verzorgers
  • Kanteel 5: omgevings- en maatschappijgericht

In ons schoolplan wordt onze visie verder uitgelegd.

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 1, 2, 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is.  Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3, 4, 5 en 8.

Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.
Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3-4 en 7-8.  In groep 5-6 is alleen plaats als er geen extra ondersteuning nodig is.