Medezeggenschapsraad

Waar houdt de MR  zich mee bezig?

Binnen de MR houden we ons komend schooljaar bezig met ondersteuning van de school bij punten zoals de kwaliteit van de school en het onderwijs.
Hiernaast wil de MR waar mogelijk het team van de Hobbitburcht ondersteunen, bijvoorbeeld bij het personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid etc.

Tevens zal de MR zich sterk maken om het team te ondersteunen in contacten met het bovenschools management. De MR zal ook een rol spelen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Robin Esman (ouder) zit namens onze school in de GMR. Mochten er belangrijke zaken besproken worden, dan komen we hier via Ouderportaal op terug.

Samenstelling van de MR
Oudergeleding
Robin Esman Voorzitter
Annejet Reijneveld
Tamara Winter

Personeelsgeleding
Bas van der Tang Secretaris
Dewi Oudejans
Arianne Doelman     
Daphne Hulsker


Het e-mailadres van de MR is: mr.hobbitburcht@morgenwijzer.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 1, 2, 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is.  Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3, 4, 5 en 8.

Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.
Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3-4 en 7-8.  In groep 5-6 is alleen plaats als er geen extra ondersteuning nodig is.