Medezeggenschapsraad

Waar houdt de MR  zich mee bezig?

Binnen de MR zullen we ons komend schooljaar bezig houden met ondersteuning van de school bij punten zoals de kwaliteit van de school en het onderwijs.
Hiernaast wil de MR waar mogelijk het team van de Hobbitburcht ondersteunen, bijvoorbeeld bij het personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid etc.

Tevens zal de MR zich sterk maken om het team te ondersteunen in contacten met het bovenschools management. De MR zal ook een rol spelen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Robin Esman (ouder) zit namens onze school in de GMR. Mochten er belangrijke zaken besproken worden, dan komen we hier via de Hobnews op terug.

Samenstelling van de MR
Oudergeleding
Sahilla Ekadouren
Josette Rijsdijk
Bas Terwee
Robin Esman

Personeelsgeleding
Fieke Schuilingh Voorzitter/Secretaris
Kim de Wolf
Dewi Oudejans


Het e-mailadres van de MR is: mr.hobbitburcht@morgenwijzer.nl

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.