Medisch handelen

Op De Hobbitburcht volgen wij het 'Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen' van GGD Hollands Midden. 

In hoogst uitzonderlijke gevallen kunnen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Hiervoor moet het toestemmingsformulier 'Uitvoeren van medische handelingen' worden ingevuld. 

Toestemmingsformulier uitvoeren medische handelingen.pdf

Voor meer informatie over dit formulier of het protocol kunt u terecht bij de directie.

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 1, 2, 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is. 
Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.