Ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen organiseren, waarvoor de bekostiging van de overheid niet toereikend is, vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Denkt u aan activiteiten als het Sinterklaas- en Kerstfeest, sporttoernooien, bijzondere projecten etc. 

De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar om alle evenementen te kunnen bekostigen, wordt deze bijdrage wel op prijs gesteld. De inning geschiedt door middel van een factuur van de OR. Als u de ouderbijdrage wel wilt, maar niet kunt betalen, verzoeken we u ieder schooljaar contact op te nemen met de directie. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 1, 2, 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is.  Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3, 4, 5 en 8.

Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.
Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3-4 en 7-8.  In groep 5-6 is alleen plaats als er geen extra ondersteuning nodig is.