Ouderraad


Wie zitten er in de OR?
Oudergeleding
Voorzitter/vicevoorzitter: Kelly van der Niet
Secretaris: Katalin Maas
Penningmeester: Marco de Jong
Algemeen lid: Berber Bergsma

Personeelsgeleding (namens het team)
Hans Balvert
Alma van der Zon
Suzan van Essen

Heeft u een vraag voor de OR? Mail dan naar or.hobbitburcht@morgenwijzer.nl 

Documenten en formulieren
Huishoudelijk reglement
Declaratieformulier 
Voorschotformulier

 

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.