Ouderraad


Wie zitten er in de OR?
Oudergeleding
Voorzitter: Kelly van der Niet
Vicevoorzitter: Berber Bergsma
Secretaris: Katalin Maas
Penningmeester: Marco de Jong

Personeelsgeleding (namens het team)
Michelle Mos
Alma van der Zon

Heeft u een vraag voor de OR? Mail dan naar or.hobbitburcht@morgenwijzer.nl  

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.