Schoolgids

OBS De Hobbitburcht is een openbare school. Wij zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloof of culturele achtergrond. Op onze school wordt dus niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging lesgegeven.

We zien het als een uitdaging onze leerlingen een goede basis voor de toekomst mee te geven. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan het functioneren in een groep en aan respect voor elkaar. Daarnaast streven we elke dag weer naar kwalitatief hoogstaand onderwijs, waarbij kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt niet alleen voor de leervakken, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van (denk)sport. Zo is er bij ons op school veel aandacht voor schaken.

In onze schoolgids vindt u informatie over de missie en visie van onze school, de methodes die we gebruiken, hoe we in de verschillende groepen werken, de manieren waarop we (extra) ondersteuning bieden voor kinderen die dat nodig hebben en nog veel meer. Daarnaast is de schoolgids een handig naslagwerk voor heel veel praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, samenstelling van het team, absenties, et cetera. 

Schoolgids Hobbitburcht 2023-2024

Andere belangrijke documenten zijn:
Protocol gedragsregels, schorsing en verwijdering
Protocol medicijnverstrekking op school
Informatievoorziening gescheiden ouders
 

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 1, 2, 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is.  Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3, 4, 5 en 8.

Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.
Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3-4 en 7-8.  In groep 5-6 is alleen plaats als er geen extra ondersteuning nodig is.