Schoolgids

OBS De Hobbitburcht is een openbare school. Wij zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloof of culturele achtergrond. Op onze school wordt dus niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging lesgegeven.

We zien het als een uitdaging onze leerlingen een goede basis voor de toekomst mee te geven. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan het functioneren in een groep en aan respect voor elkaar. Daarnaast streven we elke dag weer naar kwalitatief hoogstaand onderwijs, waarbij kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt niet alleen voor de leervakken, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van (denk)sport. Zo is er bij ons op school veel aandacht voor schaken.

In onze schoolgids vindt u informatie over de missie en visie van onze school, de methodes die we gebruiken, hoe we in de verschillende groepen werken, de manieren waarop we (extra) ondersteuning bieden voor kinderen die dat nodig hebben en nog veel meer. Daarnaast is de schoolgids een handig naslagwerk voor heel veel praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, samenstelling van het team, absenties, et cetera. 

Hobbitburcht schoolgids 2022-2023.pdf

Andere belangrijke documenten zijn:
Protocol gedragsregels, schorsing en verwijdering
Protocol medicijnverstrekking op school
Informatievoorziening gescheiden ouders
 

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.