Gymrooster

Gymles door vakleerkracht
Op De Hobbitburcht krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gymles van een vakleerkracht. Op locatie Batenstein wordt er op woensdag en vrijdag gegymd; op locatie Havixhorst op dinsdag en woensdag.

Aandachtspunten gymles
Gymschoenen aan
Er zijn twee redenen waarom het dragen van gymschoenen erg belangrijk is. Ten eerste is het veel hygiënischer dan gymmen op blote voeten. Ten tweede is het belangrijk dat de voeten bij bepaalde bewegingsactiviteiten beschermd worden (denk aan voetbal, hockey, etc). Let erop dat de schoenen niet uitgerust zijn met zwarte zolen.

Makkelijk zittende kleding
Zorg voor makkelijk zittende kleding waarin leerlingen makkelijk kunnen bewegen. Denk hierbij aan een korte broek met een shirt met kort mouwen of een turnpakje.

Lange haren vast – strakke hoofddoek
Bij de meisjes of jongens met lange haren, is het belangrijk de haren vast te doen tijdens de gymles.
Meisjes die een hoofddoek dragen, moeten tijdens de gymles een strakke (sport)hoofddoek dragen.

Geen sieraden om
Het dragen van sieraden tijdens de gymlessen kan erg gevaarlijk zijn. Bovendien is het zonde als sieraden verloren gaan tijdens de gymles. Daarom mogen er geen sieraden worden gedragen.

Douchen na afloop (locatie Batenstein)
Na afloop van de gymles wordt er door alle leerlingen gedoucht. Er zijn twee uitzonderingen:
– groep 3 start met douchen na de kerstvakantie;
– de groep die het laatste gymt in de middag en daarna dus direct naar huis gaat, heeft de keus om wel of niet te douchen.
Mocht douchen om medische redenen niet mogelijk zijn, dan moeten ouders dit vooraf mondeling aan de leerkracht aangeven.
Wij zullen regelmatig controleren of de douches schoon zijn. Mocht u thuis horen dat dit niet het geval is, dan vragen wij u dit aan ons door te geven.
In groep 7 en 8 gebruiken sommige leerlingen deodorant. Dit mag, maar alleen in de vorm van een roller. Sprays zijn niet toegestaan.

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.