Hoogbegaafden onderwijs

In september 2012 heeft de Hobbitburcht een tweede locatie gekregen op de Havixhorst. Tegelijkertijd is de eerste Hoogbegaafdengroep, de Haviken, opgericht. Deze speciale vorm van onderwijs is gericht op kinderen die beschikken over hoge intellectuele capaciteiten (IQ >130), creatief denkvermogen en gemotiveerd zijn om te gaan ontdekken en te leren. In het schooljaar 2015-2016 hebben we een tweede groep, de Dolfijnen, kunnen starten. Deze twee hoogbegaafdengroepen maken deel uit van basisschool De Hobbitburcht en zijn geen aparte afdeling.

De leerkrachten van de Hobbitburcht werken aan het realiseren van onderwijs dat tegemoet komt aan de uiteenlopende leer- en ontwikkelingsbehoeften van hoogbegaafden leerlingen. We zorgen ervoor dat we de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep volgen en stimuleren, door af te stemmen op hun mogelijkheden, talenten en behoeften. Hiermee bieden we passend onderwijs.

Visie
‘Niets is onrechtvaardiger dan de gelijke behandeling van ongelijken’ (G. Raevis).
Hoogbegaafde leerlingen hebben door hun unieke ontwikkeling op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied niet altijd aansluiting met medeleerlingen.
Dit geldt ook voor het onderwijsaanbod, dus hebben zij onderwijs nodig dat past bij hun leerbehoefte.

Missie
‘Alle bloemen laten bloeien’.
Wij willen dat de hoogbegaafde leerlingen op onze school een breed, passend en uitdagend leeraanbod krijgen en een prettige schooltijd hebben waarin wij samen zorgen voor een goede basis voor de verdere ontwikkeling op het Voorgezet Onderwijs en het leven.

Doelen
Wij willen onderwijs aanbieden dat:

 • inspeelt op de unieke behoefte van hoogbegaafde leerlingen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.
 • het creatief denkvermogen stimuleert.
 • ervoor zorgt dat hoogbegaafde leerlingen:
  • leren leren:
   • verwerven van kennis;
   • planning en studievaardigheden aanleren.
  • leren denken:
   • kennis van → oppervlakkige kennis
   • kennis over → onthouden, terughalen, uitleggen en onderscheiden
   • kennis hoe → totale beheersing en hoge betrokkenheid
  • leren leven:
   • sociale kant → samenwerken
   • emotionele kant → persoonlijke beleving en genieten van wat je doet
 • voldoet aan de inhoudelijke eisen die de overheid aan het basisonderwijs stelt.
 • een doorgaande ontwikkeling waarborgt.

Bent u geïnteresseerd in ons hoogbegaafden onderwijs op locatie Havixhorst, neem dan contact op met de directie, telefoon 0172 – 437748 of e-mail: directie@hobbitburcht.nl  

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.