Aanbod voor (hoog)begaafden

Sinds schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met een pilot om een specifiek aanbod voor hoogbegaafden (HB) aan te bieden in de middenbouw op de Havixhorst. Dit aanbod is gericht op het aanbieden van compacte reguliere lesstof en verdieping in de klas. Daarnaast krijgen de kinderen ongeveer 4 uur per week extra verrijking buiten de groep. Deze groep noemen we de Dolfijnen.
 
Tijdens de verrijking wordt er specifiek aandacht besteed aan: doorzettingsvermogen, leren leren, frustratie-tolerantie-grens oprekken, mindset, filosoferen en creatief denken.
 
Om in aanmerking te komen voor het HB-aanbod, kijken we samen met ouders naar de onderwijsbehoefte van de kinderen. Het kan zijn dat we het signaleringsinstrument DHH gebruiken ter ondersteuning om een zo passend mogelijk aanbod te creëren.
 
Op locatie Batenstein bieden we 1 keer per week de flexgroep aan. Ook deze leerlingen werken met de werkwijze HB om de lesstof te compacten. De flexgroep staat in het teken van doorzettingsvermogen, verdieping door middel van projecten, mindset en creatief denken.
 

 

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is. 
Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.