Onze school in beeld

Hoe ziet ons onderwijs er in de praktijk uit? Het antwoord op deze vraag kan natuurlijk het beste worden gegeven door onze eigen leerlingen. Wij vroegen daarom groep 8 naar de sterke punten van onze school. Deze brachten zij letterlijk in beeld; het resultaat ziet u hieronder. De foto's zijn gemaakt met de iPad, het leermiddel dat wij gebruiken ter ondersteuning van ons onderwijs in de onderbouw (in de bovenbouw gebruiken we Chromebooks). Bij het maken van de foto's hebben de leerlingen uiteraard rekening gehouden met de regels rondom de privacy. 

Wij hopen dat deze foto's u een goede eerste indruk geven. Uiteraard bent u van harte welkom om de school zelf te komen bezoeken. Klik hier voor onze contactgegevens.

        
Schaken leren en aanleren                   Kanjertraining                                           Lezen: voorlezen en zelf lezen
       
Sportief                                                        Fijne lesmethodes                                  Lekker buitenspelen
       
Overblijf: eten en spelen                        iPads als leermiddel                              Ondersteuning en uitdaging  
       
Ontspanning                                               Gezellige en behulpzame leerkrachten

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is. 
Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.