Staking 12 september 2018

Opnieuw vragen wij uw aandacht en steun voor een stakingsdag. We hebben in 2017 al een prikactie en 2 stakingsdagen achter de rug. Vervolgens is er een estafettestaking ingezet waarbij alle provincies na elkaar een dag staken. Op woensdag 12 september zijn de provincies Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt. De leerkrachten van De Hobbitburcht leggen die dag dan ook hun werk neer. De school is die dag gesloten. Bij Hobnews 19 vindt u een uitgebreide brief over de staking.