Tussenschoolse opvang

Junis verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op De Hobbitburcht. Hieronder vindt u belangrijke informatie van deze organisatie over de TSO op De Hobbitburcht.

Aan- en afmelden 
Junis Kinderopvang draagt er graag zorg voor dat alle kinderen tijdens de overblijf veilig worden opgevangen. Voor het overblijfteam is het daarom van groot belang dat de kinderen worden aan- en/of afgemeld. Aan-/afmeldingen kunt u telefonisch doorgeven:
Batenstein: 06 – 15 11 58 35
Havixhorst: 06 – 44  95 68 89

U kunt er vanuit gaan dat er bij aanmelden altijd een plek is voor uw kind. Graag horen wij het van u persoonlijk als uw kind om een of andere reden niet naar de overblijf komt. Als uw kind niet is afgemeld, maar wel op onze lijst staat, informeren wij eerst bij de desbetreffende leerkracht en bellen zo nodig de ouders. Kinderen van groep 7 en 8 mogen zichzelf incidenteel afmelden om bij een vriendje of vriendinnetje te gaan eten. Dat mag uitsluitend bij vriendjes die bij de medewerkers bekend zijn. Mocht u het hiermee niet eens zijn, geef dat dan a.u.b. door aan het overblijfteam. Helaas is het voor ons niet mogelijk om tijdens de TSO ouders voor lunchafspraken te bellen.

Ruilingen 
Wist u dat er, als u een abonnement heeft, geruild kan worden van dagen? Hieraan zijn, i.v.m. het grote aantal kinderen, een aantal voorwaarden verbonden:
– ruilen mag binnen één werkweek en bij voorkeur op tijd doorgeven;
– graag duidelijk aangeven dat het om een ruildag gaat;
– u kunt geen vakanties, studiedagen en/of andere vrije dagen ruilen;
– achteraf ruilen is helaas niet mogelijk.

Wijzigingen/opzegging
Het is belangrijk om wijzigingen op tijd door te geven aan Junis; ook opzegging van de TSO moet u doorgeven aan de administratie van Junis. Het formulier hiervoor kunt u zelf opsturen naar Junis of weer meegeven aan uw kind, dan zorgen wij dat het bij de administratie terecht komt. Via de mail is die te bereiken op klantenservice@junis.nl. Wilt u er a.u.b. duidelijk de naam van uw kind/kinderen, de reden van de wijziging (bijv. wissel van dag, verhuizing, nieuw telefoonnummer etc.), de naam van de school en de groep/klas van uw kind toevoegen.

Informatiegids 
In het informatieboekje van de TSO vindt u veel antwoorden op uw vragen, ook vind u er formulieren voor een nieuwe aanmelding of een mutatieformulier als u de opvangdagen van uw kind wilt wijzigen of opzeggen. Een papieren versie is bij de overblijf te verkrijgen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.

Kijkje nemen
Als u een kijkje wilt nemen bij de overblijf, bent u van harte welkom. Wij zijn er voor de kinderen en willen graag dat zij met plezier naar de tussenschoolse opvang gaan en door middel van communicatie is dit ook zeker mogelijk. Als er bijzonderheden of veranderingen in het leven van uw kind zijn, dan willen wij dit graag weten zodat wij erop in kunnen spelen en hem of haar net even iets meer aandacht kunnen schenken. Het belangrijkste is dat de kinderen graag naar de overblijf komen zodat de ouders prettig kunnen werken. Daar doen wij ons uiterste best voor!

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.