Missie en visie

Onze missie
Wij zijn de school met PIT!
PIT staat voor Persoonlijke Investering in de Toekomst.

Onze visie
We kiezen bewust voor gecombineerde kleutergroepen en werken indien mogelijk met jaargroepen vanaf groep 3.

Wij nemen onze missie serieus; daarom hebben wij deze in ons logo gesymboliseerd:

logo

De figuurtjes staan symbool voor onze leerlingen (‘Hobbits’) en de poort is de toegang tot de kern van onze taak: onderwijs geven.

Onze visie wordt in de vijf kantelen gevisualiseerd:

  • Kanteel 1: veilige en gezonde leeromgeving
  • Kanteel 2: lerend ontwikkelen
  • Kanteel 3: specifieke ondersteuning
  • Kanteel 4: ouders/verzorgers
  • Kanteel 5: omgevings- en maatschappijgericht

In ons schoolplan wordt onze visie verder uitgelegd.