Onderwijsprogramma HB groepen

Ochtend

In de hoogbegaafdengroep krijgen de leerlingen onderwijs in alle vakken die de minister van OCW verplicht stelt. Hierbij zijn de kernvakken Primair Onderwijs leidend.

De kernvakken (rekenen, technisch en begrijpend lezen, taal en spelling) worden vanuit de bestaande methoden ‘top down’ en ‘compact’ op niveau aangeboden en aangevuld met additionele materialen.

Andere vaardigheden (leren leren, leren denken, leren leven) worden aangeleerd middels projecten, aanvullende opdrachten of groepsgesprekken.

Projecten worden opgezet met behulp van het Tasc-model.

TASC-model

Ook wordt er gebruik gemaakt van:

  • Onderzoeksvragen van de leerling,
  • Doelen vanuit de leerkracht
  • Inzet experts (bedrijf, stichting, instelling)
  • Excursies
  • Complexe opdrachten volgens de “taxonomie van Bloom” (hogere orde denkvaardigheden).

Daarnaast willen wij investeren in leervaardigheden en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen.

Middag

De HB-groepen maken expliciet deel uit van de hele school en zijn geen aparte afdeling. De leerlingen gaan in de middag naar de reguliere groepen, waar zij samenwerken met de leerlingen uit deze groep, ter bevordering van de sociale samenhang. Zij maken taken samen met de groep, maar afgestemd op hun eigen niveau.

In de middag ligt het accent op de zaakvakken; aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, natuur, verkeer, kunstzinnige oriëntatie, schaken, kanjertraining en bewegingsonderwijs.

Er zijn activiteiten die per groep plaatsvinden, maar ook activiteiten die we met de hele school ondernemen.

HB-HOB-Haviken2012

Voor een indruk van de groepen (Haviken en Dolfijnen) kunt u kijken onder het tabblad “Groepen”.