Groepsorganisatie

Wij werken met  combinatiegroepen van groep 4-5-(6), de Dolfijnen en groep (6)-7-8, de Haviken. We streven naar een maximale groepsgrootte van 20 leerlingen. Het heeft onze voorkeur met niet te kleine groepen te werken, gezien het belang van de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de hiervoor benodigde dynamiek. In de ochtend zitten de leerlingen met ontwikkelingsgelijken, de Haviken of de Dolfijnen. In de middag gaan de leerlingen naar de reguliere groepen.

HB-HOB-Organisatie2012a