Aannamebeleid

Criteria:

  • Het kind heeft een aangetoond IQ van 130 of hoger (ouders dienen zelf de kosten van het onderzoek voor hun rekening te nemen).
  • Bij forse beperkingen of gedragsproblemen wordt nader bepaald (in een gesprek) of hoogbegaafdheid de oorzaak is. Is dit niet het geval, dan kan de leerling niet worden toegelaten.

Intake:

Voor de beoordeling van geschiktheid van de leerling maken wij gebruik van de volgende informatie:

  • testrapport van een erkende orthopedagoog of GZ-psycholoog, waarbij het testresultaat maximaal twee jaar oud is.
  • intakeformulier
  • gesprek ouders en kind
  • schoolresultaten huidige school
  • onderwijskundig rapport (okr) huidige school
  • referenties (bv. leerkracht Plusklas, schaakleraar)

Als alle gegevens verzameld zijn, besluit de plaatsingscommissie, bestaande uit schoolleider, intern begeleider, leerkracht en (indien nodig) de orthopedagoog van Sopora, om wel of niet over te gaan tot plaatsing. Dit wordt medegedeeld tijdens een gesprek met de ouders.

Er kan besloten worden tot een wenmoment: de leerling draait een periode mee in de klas, zodat de leerkracht het functioneren binnen de groep kan beoordelen.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Denise Klapwijk, directeur van de Hobbitburcht: telefoon 0172 – 437748, e-mail: directie@hobbitburcht.nl

HB-HOB-Aanname2012a