Hoogbegaafden onderwijs

Hoogbegaafden onderwijs

In september 2012 heeft de Hobbitburcht een tweede locatie gekregen op de Havixhorst. Tegelijkertijd is de eerste Hoogbegaafdengroep, de Haviken, opgericht. Deze speciale vorm van onderwijs is gericht op kinderen die beschikken over hoge intellectuele capaciteiten (IQ >130), creatief denkvermogen en gemotiveerd zijn om te gaan ontdekken en te leren. In het schooljaar 2015-2016 hebben we een tweede groep, de Dolfijnen, kunnen starten. Deze twee hoogbegaafdengroepen maken deel uit van basisschool de Hobbitburcht en zijn geen aparte afdeling.

De leerkrachten van de Hobbitburcht werken aan het realiseren van onderwijs dat tegemoet komt aan de uiteenlopende leer- en ontwikkelingsbehoeften van hoogbegaafden leerlingen. We zorgen ervoor dat we de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep volgen en stimuleren, door af te stemmen op hun mogelijkheden, talenten en behoeften. Hiermee bieden we passend onderwijs.

Beleidsplan Hoogbegaafdengroepen

Visie

‘Niets is onrechtvaardiger dan de gelijke behandeling van ongelijken’ (G. Raevis).

Hoogbegaafde leerlingen hebben door hun unieke ontwikkeling op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied niet altijd aansluiting met medeleerlingen. Dit geldt ook voor het onderwijsaanbod, dus hebben zij onderwijs nodig dat past bij hun leerbehoefte.

Missie

‘Alle bloemen laten bloeien’.

Wij willen dat de hoogbegaafde leerlingen op onze school een breed, passend en uitdagend leeraanbod krijgen en een prettige schooltijd hebben waarin wij samen zorgen voor een goede basis voor de verdere ontwikkeling op het Voorgezet Onderwijs en het leven.

HB-HOB-Visie2012a