Aanmelden nieuwe leerlingen

Per 1 augustus 2014 is in het kader van de Wet passend onderwijs Nederland het een en ander veranderd in de aanmeldingsprocedure voor de basisschool. Het aanmelden van een nieuwe leerling gaat op OBS De Hobbitburcht als volgt:

  1. Jullie melden je kind aan op onze school middels het aanmeldformulier.
  2. Jullie ontvangen van van ons een bevestiging van de aanmelding, een intakeformulier en een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Het intakeformulier vullen jullie in en sturen jullie retour naar school.
  3. Naar aanleiding van het gesprek en het ingevulde intakeformulier krijgen jullie bericht of jullie kind op onze school is aangenomen.
  4. Wanneer jullie kind is aangenomen op onze school, ontvangen jullie van ons een inschrijfformulier.
  5. Dit inschrijfformulier leveren jullie op school in.
  6. Van onze bovenschoolse organisatie (Morgenwijzer) ontvangen jullie een bevestiging van inschrijving op onze school.
  7. De school regelt de praktische zaken en neemt contact met jullie op wanneer jullie kind voor de eerste keer op school wordt verwacht en mag komen wennen.

Bij een negatieve beschikking worden jullie opnieuw uitgenodigd en wordt aan jullie uitgelegd, hoe men tot deze beschikking is gekomen.

Formulieren aanmelding

Aanmeldformulier

pdf (1) Uitleg procedure inschrijving
pdf (1) Intake formulier nieuwe leerlingen
pdf (1) Inschrijfformulier Hobbitburcht (s.v.p. in kleur afdrukken)