HB-groep de Dolfijnen

Juf Aranka    

Je kunt onze juf mailen door op haar naam te klikken.

Afbeelding Dolfijnen gemaakt door Yvonne Windhorst – Illustratie en zo.


Welkom bij de Dolfijnen! Dit schooljaar starten we met 17 leerlingen waarvan zeven leerlingen in groep 5 en tien leerlingen in groep 6. Juf Aranka zal de hele week de groep draaien. Voor zes leerlingen is de Dolfijnengroep helemaal nieuw. In de startweken gaan we dan ook aan de slag met kennismakings- en samenwerkingsspellen.

Naast het rekenen, taal en spelling komen dit schooljaar uiteraard de projecten ook weer aan bod. Ook dit schooljaar worden de leerlingen uitgedaagd de opdrachten te vervullen in de hogere denkordes van de taxonomie van Bloom. Dit houdt in dat de leerlingen aan de slag gaan me analyseren, evalueren en creëren.

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag mogen we weer in de gymzaal bewegen. Beide gymlessen worden dit schooljaar gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast wordt een aantal gymlessen vervangen voor een ‘natte gymles’. Over deze zwemlessen ontvangt u t.z.t. van de leerkracht meer informatie.

In de middag gaan de leerlingen uit groep 6 naar juf Alma of meester Bram. Groep 5 krijgt in de middag les van juf Aranka.

Op deze pagina verschijnt zo nu en dan een verslagje van alles wat we bij de Dolfijnen meemaken. Neem dus af en toe een kijkje op onze groepspagina!