Groep 6 Batenstein

juf Cindy juf Marije

Je kunt onze juffen mailen door op hun naam te klikken.

Welkom in groep 6!
Dit schooljaar zitten wij met 24 kinderen in de klas.  We gaan dit jaar heel veel leren op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen en natuurlijke alle zaakvakken op het gebied van wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Verder staat er dit jaar op het programma: Engels, verkeer, creatief, schaken, muziek, drama, burgerschap/wereldwijd geloven en kanjertraining. We hebben 2x per week gym van juf Fleur, op woensdag en vrijdag.

In groep 6 gaan houden we dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt. Ook gaan we leren hoe je een werkstuk maakt.

Juf Cindy is er op maandag tot en met donderdag en de eerste weken van het schooljaar komt juf Kim de Wolf op vrijdag voor de groep.

Voor vragen, mail gerust of loop na schooltijd even binnen.

Handige links
http://www.beterspellen.nl
http://www.spellingjuf.nl (training voor werkwoorden)
Speel een leuke quiz
Webje Wijzer