Groep 3/4 Havixhorst

Juf Tamara

Je kunt onze juf mailen door op haar naam te klikken.


Welkom op de pagina van groep 3/4!

Leuk dat je even een kijkje op onze groepspagina komt nemen. Op deze pagina vind je alle informatie omtrent onze groep.

Dagelijks starten wij met een circuit. Wanneer de kinderen de klas in komen ligt er een opdracht klaar op hun tafel waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. Na het circuit start het lesprogramma.

Wat doen wij in groep 3?

* Leren lezen! A.d.h.v. de leesmethode Veilig Leren Lezen (KIM Versie) maken de kinderen een start aan hun leesproces. Gedurende het jaar wordt elk kind op zijn/haar eigen niveau gemonitord en begeleid. Halverwege het jaar komen tijdens de leeslessen ook de vakgebieden spelling en begrijpend lezen aan bod;

* Rekenen. In de kleutergroep hebben de kinderen zich bezig gehouden met voorbereidend rekenen. Zo kennen zij de getallen 1 t/m 20 en weten zij wat begrippen als ‘meer’, ‘minder’ etc. betekenen. In groep 3 gaan zij daadwerkelijk aan de slag met hun getalbegrip. Optellen, aftrekken, klokkijken, geld rekenen en meten zijn hierbij de belangrijkste onderwerpen.

* Schrijven. Natuurlijk leren de kinderen niet alleen letters lezen, maar ook schrijven. Zo komen alle letters in schrijfvorm aan bod en leren de kinderen uiteindelijk aan elkaar schrijven.

* In de middagen houden wij ons bezig met vakken als; gym (tweemaal per week van de vakleerkracht), schaken, Kanjertraining, natuur/techniek/geschiedenis, handvaardigheid, tekenen, muziek, Engels en extra lezen. Natuurlijk is er ook nog tijd om lekker even te spelen of iets voor jezelf te doen.

Wat doen wij in groep 4?

* Taal. In groep 4 starten de kinderen met het vak taal. Tijdens de taallessen leren de kinderen nieuwe woorden, spreken en luisteren van de Nederlandse taal en het toepassen van taal.

* Rekenen. Tijdens de rekenlessen gaan de leerlingen uit groep 4 verder aan de slag met de onderwerpen die ook in groep 3 aan bod zijn gekomen. Dit jaar leren de kinderen ook rekenen met keersommen en breiden zij het klokkijken uit met digitale kloktijden.

* Spelling. Wat in groep 3 nog in de leesmethode zat verwerkt, is dit jaar een apart vak. Het eerste halfjaar gaan de kinderen aan de slag met klankzuivere woorden. Na de kerstvakantie komen de eerste ‘moeilijkheidjes’ kijken en leren de kinderen welke regel ze het beste kunnen toepassen om een woord goed op te kunnen schrijven.

* Schrijven. Alle schrijfletters zijn geleerd. Dit jaar komen de hoofdletters om de hoek kijken en leren de kinderen een maatje kleiner te schrijven.

* In de middagen doet groep 4 hetzelfde als groep 3.

Wat is er allemaal te vinden in onze klas?

* Leeshoek. Onze knusse leeshoek is een plek waar je even heerlijk met een goed boek kunt weg ploffen in de zachte kussens. Welk avontuur ga je vandaag beleven?

* Ontdekhoek. In de ontdekhoek mag je zelf ontdekken hoe dingen werken of hoe je iets wilt gebruiken. Zo kun je de Bee-Bots precies laten doen wat jij wilt en leer je hoe een elektriciteit werkt. Ook kun je op insectenjacht in de natuur of gewoon lekker bouwen met de Lego, Kapla of Knex.

* Computerhoek. Computers zijn in het dagelijks leven belangrijk geworden. Ook is het een leuke manier om extra te oefenen met rekenen, taal, lezen en spelling. Wij streven ernaar om alle kinderen 2 a 3 keer per week een leerzame opdracht op de computer te laten doen.

* Verder hebben wij een uitgebreide klassenbibliotheek, een grote hoeveelheid reken- en taal(lees)spelletjes en een hoop leuke smartgames die kunnen worden gespeeld.

Tot ziens in groep 3/4!

Juf Tamara