​Groep 5/6 Havixhorst

  
Juf Alma       Meester Bram      

 

Je kunt onze juffen en meester mailen door op hun naam te klikken

Welkom in groep 5/6!

Op maandag en dinsdag staat meester Bram voor groep 5/6, op woensdag, donderdag en vrijdag is dat juf Alma. Zij geven in de middag les aan groep 6. Groep 5 heeft in de middag les van juf Aranka. Op maandag- t/m donderdagochtend krijgt groep 5/6 ondersteuning van juf Michelle en op vrijdag ochtend van juf Amna.

Bij ons in de klas zitten 32 kinderen: 19 in groep 5 en 13 in groep 6. De eerste weken van dit schooljaar zullen wij veel bezig zijn met oefeningen van de Kanjertraining waardoor we elkaar beter zullen leren kennen. Daarnaast zijn wij natuurlijk bezig met rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, lezen en vakken zoals crea, aardrijkskunde en geschiedenis. Dit schooljaar zullen wij starten met een nieuwe methode voor natuur en techniek.