Jeugd en Gezinsteams

Jeugd en Gezinsteams (JGT) 
In elke wijk in Alphen aan den Rijn zijn jeugd- en gezinsteams en/of sociale wijkteams actief. Een jeugd- en gezinsteam bestaat uit hulpverleners met verschillende expertises. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien (voor kinderen & jongeren t/m 23 jaar) bij dit team terecht, waardoor de zorg een stuk laagdrempeliger is geworden. Vanuit het jeugd- en gezinsteam is er daarom ook aan elke basisschool een contactpersoon gekoppeld.

Contactpersoon voor de Hobbitburcht 
Wilma Arntz
Jeugd & Gezinsteam Alphen Centrum
T 06-29 09 64 23
E w.arntz@jgthollandrijnland.nl
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag
Info & aanmelden: http://www.jeugdengezinsteams.nl

Ouders kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden bij het Jeugd- en Gezinsteam. Ouders die in postcodegebied 2401 en 2402 wonen, melden zich aan bij JGT Ridderveld (tel 088 254 2352), ouders uit postcodegebied 2403 melden zich aan bij JGT Centrum (tel 088 254 2350).

Jeugdhulp
Op 3 oktober 2017 werd duidelijk dat GO! voor Jeugd de jeugdhulp verzorgen in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. GO! voor Jeugd is een samenwerkingsverband van Cardea, Curium, Gemiva-SVG Groep, Horizon, Ipse de Bruggen, Kwadraad, de Opvoedpoli en Prodeba en een groot aantal kleinere organisaties. De komende maanden gaan de gemeenten de uitvoering van de jeugdhulp met hen voorbereiden.

Wat betekent dit voor u?
Ouders en kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, ontvangen in oktober 2017 – via hun huidige zorgaanbieder – een brief waarin de gemeente hen informeert over wat er verandert en wat het voor hen betekent. Cliënten die in behandeling zijn bij één van de winnende partijen kunnen hier natuurlijk hun hulptraject blijven vervolgen. Ook voor andere cliënten geldt het uitgangspunt dat zij hun hulptraject mogen afmaken bij hun huidige jeugdhulpaanbieder. Voor trajecten die na 1 augustus 2018 doorlopen, geldt dat in overleg met de cliënt bekeken wordt wat de beste oplossing is: het hulptraject afmaken bij de huidige jeugdhulpaanbieder of een passend traject bij de nieuwe. Maatwerk dus. Vanaf 1 januari 2018 kunnen nieuwe cliënten zich bij de nieuwe jeugdhulpaanbieder melden.

Meer informatie is te vinden op: http://www.alphenaandenrijn.nl/Bedrijven/Inkoop_aanbesteden/Inkoop_Jeugdhulp