Info

Hieronder vinden jullie de nieuwsbrief van de Hobbitburcht, de Info. Wij streven ernaar deze elke twee weken, op vrijdag, te laten verschijnen.

Schooljaar 2017-2018

Uitgave: Hobnews 19
Bijlage:
Bijlage -brief staking 12 september 2018

Uitgave:
Hobnews 18
Bijlagen:
Flyer overstap BO naar VSO GO! Voor jeugd
Jeugdtheaterhuis – Bericht over Theaterdag 30 juni

Uitgave: Hobnews 17
Bijlagen:
Bijlage – Flyer informatiebijeenkomst Jeugddeelnamefonds
Bijlage – Even voorstellen – ambassadeur Go voor de Jeugd

Uitgave: Hobnews 16
Bijlagen:
Bedankbrief basisschool De Hobbitburcht
Uitnodiging Ouderavond Gamen Gamen Leuk of Lastig


Uitgave:
Hobnews 15
Bijlage:
Cursus Positief opvoeden

Uitgave: Info 14
Bijlagen:
Morgenwijzer in beweging!
Oproep vrijwilligers Hobbitburcht april 2018
Uitnodiging Supermeid Festival
Uitnodiging vakantiespel 2018
Uitnodiging Zwem4daagse

Uitgave
: Info 13
Bijlagen:
Informatie TSO Junis
Aanmeldformulier schaaktoernooi groep 3-4-5
Artikel AD Tsjernobyl-kinderen
Uitnodiging jeugdkeepersdag 22 april
Uitnodiging lezing Mindset 10 april

Uitgave: Info 12
Bijlagen:
Uitnodiging Cursus Scheiden CJG
Winterwandelingen Koek & Lopie

Uitgave: Info 11
Bijlagen:
Sponsorzwemmen Voor SamenLoop voor Hoop
Folder kindregelingen Gemeente Alphen ad Rijn

Uitgave: info 10
Bijlage: Voorleestips

Uitgave: Info 9
Bijlage:
Kerstgroet Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen


Uitgave:
Info 8
Bijlagen:
Informatiebrief kerstviering Batenstein
Kerstbrief Havixhorst
Scholen uitnodiging sjoeltoernooi

Uitgave: Info 7
Bijlage:
Gemeente Alphen – folder kindregelingen

Uitgave:
Info 6
Bijlage:
Spelletjesmiddag Speel-o-theek

Uitgave: Info 5
Bijlagen:
Uitleg app voor ouders OBS De Hobbitburcht
Bijlage – uitnodiging AlphenArt kunstroute
Activiteitenprogramma TSO december – groepen 1/2
Activiteitenprogramma TSO november – groepen 1/2
Activiteitenprogramma TSO november – groepen 3/4
Activiteitenprogramma TSO december – groepen 3/4
Activiteitenprogramma TSO november – groepen 5 t/m 8
Activiteitenprogramma TSO december – groepen 5 t/m 8

UitgaveInfo 4
Bijlagen:
Activiteitenprogramma TSO oktober – groepen 1/2
Activiteitenprogramma TSO oktober – groepen 3/4
Activiteitenprogramma TSO oktober – groepen 5 t/m 8
Belang van buitenspelen
Cursus Opvoeden van drukke kinderen

Uitgave: Info 3
Bijlage:
Flyer Stichting Tjernobyl

Uitgave: Info 2
Bijlagen:
Activiteitenkalender groep 3-4 september
Activiteitenkalender groep 5-8 september
Nieuwsbrief Triggr september

Uitgave: Info 1

Archief schooljaar 2016-2017 (Zip)